ZMIĘKCZANIE

Występująca w wodzie twardość ogólna będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest przyczyną powstawania tzw. Kamienia wewnątrz instalacji. Tworzy się on w związku z obecnością w wodzie rozpuszczonych jonów wapnia i magnezu. Twardość jest niepożądana w wodzie wodociągowej, energetyce, w wodzie technologicznej (kotły parowe, wodne,  wymienniki ciepła, instalacje wody technologicznej) itp. Usuwanie twardości węglanowej polegające na zmiękczaniu  jest związane z wymianą jonów wapnia  i magnezu tworzących nierozpuszczalne osady węglanów wapnia i magnezu na jony sodu, których sole łatwo się rozpuszczają  w wodzie. Następuje to podczas przepływu wody przez warstwę żywicy jonowymiennej, aż do wyczerpania zdolności jonowymiennej żywicy. Po zakończeniu cyklu zmiękczania, należy przeprowadzić regenerację żywicy za pomocą chlorku sodu.


Urządzenia do zmiękczania – zmiękczacze jonowymienne jedno lub dwukolumnowe, pozwalają na ciągłe pozyskiwanie wody miękkiej. Automatyczna regeneracja odbywa się w wybranych odstępach czasowych lub po przepłynięciu określonej ilości wody.

Zmiękczacze jonowymienne

  • ORTEK – kompaktowe zmiękczacze jonowymienne. Zbiornik na żywicę wykonany z włókien szklanych, kompaktowa obudowa, będąca jednocześnie zbiornikiem na solankę, wielodrogowy zawór sterujący, czasowa lub objętościowa regeneracja, natężenie przepływu:   0,8 – 2,2 m3/h
  • Zmiękczacze jonowymienne -większe. Zbiornik na żywicę wykonany z włókien szklanych, oddzielny zbiornik na solankę, wielodrogowy zawór sterujący, czasowa lub objętościowa regeneracja, natężenie przepływu:   1,0– 50,0 m3/h.
  • Zmiękczacze jonowymienne dwukolumnowe. Dwa zbiorniki na żywicę wykonane z włókien szklanych, oddzielny zbiornik na solankę, wielodrogowy zawór sterujący,  objętościowa regeneracja, natężenie przepływu:   1,0 – 100,0m3/h.
  • Zmiękczacze jonowymienne TAPWORKS o natężeniu przepływu 0,9 -3,6 m3/h. Kompaktowe wymiary, estetyczny wygląd i łatwa obsługa to niewątpliwe zalety tego typu stacji zmiękczania.

 

Dostępne są zmiękczacze jonowymienne firmy JUDO WASSERAUFBEREITUNG w pełnym asortymencie. (www.judo.eu)

Przewiń do góry