USUWANIE MIKROORGANIZMÓW Z SYSTEMÓW WODNYCH

Katalityczne usuwanie foulingu oraz scalingu technologią MOL®CLEAN i MOL®LIK

Rozwój mikroorganizmów w wodach chłodniczych to znany od dawna problem związany z wymianą ciepła w procesach przemysłowych. Ze względu na warunki (dogodna temperatura oraz charakterystyczny przepływ wody) środowisko wody chłodniczej sprzyja powstawaniu biofilmów na powierzchni rur oraz niekontrolowanego rozwoju mikroorganizmów w przestrzeni urządzenia.

Zarastanie warstwą biologiczną (fouling) powoduje ograniczenie wymiany ciepła oraz przepływu wody chłodniczej (w skrajnych przypadkach może prowadzić do zapychania się rur), korozji urządzeń od wewnątrz, a nawet może prowadzić do skażeń wody. Te wszystkie czynniki powodują, że niezwykle ważnym jest zapobieganie powstawaniu mikroorganizmów wewnątrz urządzeń.

Proponujemy Państwu dwie technologie pozwalające na skuteczne usuwanie filmu biologicznego oraz osadów w urzadzeniach: MOL®CLEAN oraz MOL®LIK.

Działanie technologii MOL®CLEAN polega na usuwaniu aglomeracji mikroorganizmów w wyniku oddziaływań z biotenzydami – częściowo utlenionymi czastkami komórek. Biotenzydy to cząsteczki powierzchniowo czynne pochodzenia mikrobiologicznego, które powstają poprzez reakcję mikroorganizmów z dozowanym roztworem nadtlenku wodoru na katalizatorach metalicznych zamontowanych w ramach technologii. Powstałe biotenzydy przedostają się pomiędzy biofilm, a powierzchnię urządzenia i powodują oderwanie się warstwy mikroorganizmów oraz ich obumieranie (w całym układzie). Dzięki temu ograniczony jest nie tylko stopień powstawania warstwy biologicznej, ale także samego rozwoju mikroorganizmów, natomiast powierzchnia aparatów jest poprzez obecność biotenzydów zabezpieczona przed dalszym powstawaniem biofilmu. Pozwala to na najefektywniejszy kontakt inhibitorów korozji z powierzchnią, który w przypadku istnienia biofilmu jest niemożliwy.

Zasada działania technologii MOL®CLEAN

Jeśli oprócz mikroorganizmów instalacja narażona jest na powstawanie osadów nieorganicznych (np. CaCO3) proponujemy zainstalowanie systemu MOL®LIK. Folia katalityczna wykorzystywana w tej technologii potrzebuje jedynie niewielką ilość światła widzialnego do poprawnego działania. W wyniku dostarczonej przez światło energii, na powierzchni fotokatalizatora powstaje woda molekularna, która utrzymuje cząstki wapnia w stanie rozpuszczonym oraz powoduje odrywanie i rozpuszczanie osadów z powierzchni aparatów. Zapobiega to m.in. osadzaniu się kamienia wewnątrz rur, powstawania osadów, a w efekcie prowadzi do oczyszczania wody.

 

Należy również dodać, że dzięki usuwaniu osadów nieorganicznych z powierzchni układów (które są dobrym podłożem do powstawania biofilmu), ograniczony jest również rozwój mikroorganizmów.

Istotną zaletą proponowanej technologii jest fakt, że do działania systemu nie jest konieczne dozowanie odczynników. Co więcej, technologia MOL®LIK jest przyjazna środowisku ze względu na brak stosowania środków biobójczych i może być stosowana w układach wymagających braku obecności biocydów.

Moduł katalizatora MOL®LIK w czasie instalacji w misie pochłodnicowej

Zarówno jedną, jak i drugą technologię warto wziąć pod uwagę, ze względu na ich liczne atuty:

-zapobiegają powstawaniu warstwy foulingowej i scalingowej,
-zapobiegają powstawaniu patogenów w układzie,
-zapewniają poprawę przewodnictwa ciepła,
-pozwalają chronić układ przed wewnętrzną korozją spowodowaną działaniem mikroorganizmów,
-są tanie w porównaniu z innymi metodami,
-MOL®LIK nie wymaga dozowania dodatkowych środków,
-poprawiają jakość wody,
MOL®LIK jest technologią bezbiocydową.

Zastosowania:

-systemy obiegowe wody, np. obiegi chłodzące, wody basenowe, wanny przygotowania powierzchni na liniach lakierniczych,
-systemy przepływowe uzdatniania wody np. układy odwróconej osmozy, kompleksy urzadzeń, systemy chłodzące elektrowni i zakładów chemicznych.

W przypadku zainteresowania ofertą, bądź pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 61 868 81 51, komórkowy 608 584 127 lub e-mailowy na adres: biuro@ortocal.pl

Przewiń do góry