REALIZACJE

System recyklingu wody szarej i deszczowej

1.  Grodzisk mazowiecki, dom jednorodzinny. System składa się z bioreaktora z membraną ultrafiltracyjną AQUALOOP o wydajności 200 l/d, do którego doprowadzana jest woda szara pochodząca z prysznica, umywalek, wanny i pralki. Woda szara oczyszczana jest biologicznie przez mikroorganizmy rozwijające się na nośnikach biomasy w bioreaktorze oraz poddawana ultrafiltracji (średnica porów 0,02 mikrometra). Następnie oczyszczona woda trafia do zbiornika o pojemności 1 m3 do którego kierowana jest również woda deszczowa z części dachu. Zarówno woda szara jak i deszczowa są wstępnie filtrowane przez filtr PURAIN. Ze zbiornika wody deszczowej woda pobierana jest za pomocą pływającego filtra ssącego połączonego z jednostką pompową RAINMASTER Eco 10. Jednostka ta zasila wodą spłuczki toalet oraz kran ogrodowy. RAINMASTER posiada także wbudowane przyłącze wody wodociągowej, wykorzystywane w przypadku niedoboru uzdatnianej wody.

Oczyszczanie odcieku składowiskowego

1.  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach – oczyszczanie odcieku składowiskowego za pomocą odwróconej osmozy. Wydajność instalacji R/O 120 m3/dobę. Instalacja na modułach ST firmy ROCHEM UF SYSTEME. Zakres realizacji zadania przez firmę P.H.U. Ortocal s.c. objemował: projekt, dostawę urządzeń oraz montaż. Modernizacja instalacji R/O w 2009 r.

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – instalacja oczyszczania odcieku metodą odwróconej osmozy w zabudowie kontenerowej oparta na dyskowych modułach CD9 opatentowanych przez firmę  MFT GmbH. Wydajność instalacji R/O 72 m³/dobę.

3. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie – instalacja oczyszczania odcieku metodą odwróconej osmozy w zabudowie kontenerowej oparta na dyskowych modułach CD9 opatentowanych przez firmę  MFT GmbH. Wydajność instalacji R/O 20 m3/dobę. Inwestycja realizowana według czerwonego FIDIC.

4. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lesie – instalacja oczyszczania odcieku metodą odwróconej osmozy w zabudowie kontenerowej oparta na dyskowych modułach CD9 opatentowanych przez firmę  MFT GmbH. Wydajność instalacji R/O 20 m3/dobę. Inwestycja realizowana według czerwonego FIDIC.

Filtracja

1. Słodownia pneumatyczna Optima w Poznaniu – filtr DN 100 na układzie wody technologicznej.

2. Firma Vinylpex w Poznaniu – filtr DN 50 woda ze studni głebinowej.

3. PEC Świnoujście – filtr wstepny dla układu uzdatniania wody i odwróconej osmozy.

4.  Elektrociepłownia Kielce – układ podgrzewu i filtracji wody dla układu odwróconej osmozy.

5. Poli-Eco Tworzywa Sztuczne w Żarach – modernizacja instalacji wody chłodzącej dla Poli-Eco w Żarach. W 2009 roku zakończyliśmy projekt modernizacji układu chłodzenia dla przedsiębiorstwa Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. w Żarach. Celem nowej instalacji filtrującej było oczyszczanie wody technologicznej z zanieczyszczeń mechanicznych oraz materiału mikrobiologicznego w stopniu zapewniającym poprawną pracę urządzeń.
Nowa instalacja wyposażona jest w szereg specjalistycznych urządzeń filtrujących m.in. w filtry Judo, Cintropur, inhibitor kamienia i rdzy ISB Scale Buster oraz inne.
Idea oczyszczania oparta jest na kilkustopniowej filtracji o wydajności 140 m3/h. Poprzez układy pompowe wody technologicznej po ochłodzeniu poddawana jest kolejnym procesom:

  • filtracja wstępna
  • filtracja doczyszczająca
  • filtracja dokładna

Dzięki zastosowaniu Scale Bustera instalacja wody technologicznej jest chroniona przed osadzaniem się kamienia. Rozwiązanie to pozwoliło na uzyskanie stopnia oczyszczania wody satysfakcjonującego Inwestora i powtórne wykorzystanie jej w procesie produkcji.

Urządzenie Scale Buster

 1. Zakłady mięsne Viando w Radojewicach –  urządzenia Scale Buster na wejściu wody wodociągowej do budynku model ISB H80 oraz ISB H25 – ochrona wymienników ciepła.

2. Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu – urządzenia Scale Buster na wejściu wody wodociągowej do budynku model SB65  oraz ochrona cyrkulacji CWU model SB50.

3. Biurowiec w Poznaniu – urządzenia Scale Buster na wejściu wody wodociągowej do budynku model H50  oraz ochrona cyrkulacji CWU model H20.

4. Inwestor prywatny – Poznań  – zasilanie domu w wodę wraz z układem stabilizacji ciśnienia za pomocą układu pompowego z falownikiem oraz filtracją wody na filtrach Judo Juwel Trio i Judo Profimat Plus. Urządzenia Scale Buster – ochrona instalacji wodnej – model H40 oraz cyrkulacja instalacji grzewczej D10.

5.Volkswagen Poznań – W celu ochrony przed kamieniem i korozją instalacji wody pitnej i wody technologicznej od 2007 r. sukcesywnie montowano kolejne urządzenia ISB na terenie VW Poznań. Obecnie instalacje w VW chroni 6 urządzeń Scale Buster o wymiarach:  DN 50, 60, 100 oraz DN 200.

Stacje uzdatniania wody

1. Stacja Uzdatniania Wody w PEC Świnoujście – dla kotłowni wodnej wysokoparametrowej 75 MW (filtracja, odżelazienie, zmiękczanie, odwrócona osmoza) – projekt, dostawa urządzeń, montaż.

2. Modernizacja SUW do picia dla miejscowości Karłowice, Gmina Swarzędz – wymiana pomp, odżelaziaczy, układu dezynfekcji, zbiornika retencyjnego,  automatyka.

Przewiń do góry