TECHNOLOGIA C-TECH

INFORMACJE OGÓLNE: 

System C-TECH jest  odmianą cyklicznej technologii osadu czynnego, która może być i jest stosowana dla wszystkich ścieków,  które nadają się do biologicznego oczyszczania.
Technologia osadu czynnego C-TECH to proces cyklicznego oczyszczania ścieków bazujący na gromadzeniu ścieków w zbiorniku i ich oczyszczaniu w wyniku zachodzących tam procesów biologicznych.

W technologii C-TECH można rozróżnić następujące fazy:

 • napełnianie / napowietrzanie,
 • sedymentacja osadu,
 • opróżnianie zbiornika (dekantacja ścieków)

 

W technologii tej najczęściej wykorzystywany jest system dwuzbiornikowy, pozwalający na uzyskiwanie ciągłości pracy. Podczas, gdy w pierwszym zbiorniku zachodzą procesy napełniania i napowietrzania, w drugim zbiorniku odbywa się w tym samym czasie proces osiadania osadu i jego dekantacja.

Żywiec – Instalacja C-TECH


ZALETY PROCESU w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych oczyszczalni przepływowych:

 • mniejsze 40-50% zapotrzebowanie powierzchni pod budowę/modernizację  oczyszczalni,
 • niższe o 5 do 15%  koszty inwestycyjne budowy oraz zakupu wyposażenia,
 • niższe o 15-25% zużycie energii,
 • niższe koszty materiałów eksploatacyjnych (zwłaszcza chemikaliów),
 • wysoka stabilność procesu oczyszczania i wydajność  procesów usuwania  azotu i fosforu.

 

Technologia C-TECH jest idealnym rozwiązaniem w modernizacji istniejących oczyszczalni  z uwagi na możliwość zastosowania jej w dowolnym obiekcie kubaturowym  o obrysie kołowym lub prostokątnym.

ZASTOSOWANIE:

 • oczyszczalnie ścieków  komunalnych,
 • przetwórstwo spożywcze,
 • przemysł papierniczy,
 • ubojnie,
 • przemysł mleczarski,
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny,
 • przemysł farmaceutyczny
Przewiń do góry