Odżelazianie o odmanganianie

 • Żelazo i mangan występują w wodzie w  różnych postaciach:
 • rozpuszczonej
 • nierozpuszczonej

Aby usunąć żelazo i mangan  wody należy je przeprowadzić je w formę nierozpuszczalna łatwa do zatrzymania na podczas filtracji. W zależności od formy występowania do filtracji stosujemy złoża kwarcowe lub katalityczne . Złoża katalityczne posiadają zdolność przeprowadzenie  rozpuszczalnych form żelaza i manganu w formy  nierozpuszczalne. Wybór złoża katalitycznego zależy od odczynu wody, obecności innych składników w wodzie (amoniak, siarkowodór itp.). Złoża katalityczne muszą być okresowo regenerowane silnym utleniaczem np. KmnO4.
Zdolność filtracji poprawia wcześniejsze napowietrzanie wody.
Odżelaziacze składają się ze zbiornika ciśnieniowego ze złożem, zaworu wielodrogowego i (opcja) ze zbiornika na odczynnik do regeneracji.

Klasyfikacja odżelaziaczy/odmanganiaczy:

 • urządzenia do zastosowania w gospodarstwach domowych: przepływ od 0,6 do 1,6 m3/h
 • urządzenia do zastosowania w instalacjach przemysłowych: przepływ od 0,6 do8 m3/h

Istnieje możliwość konfigurowania większych jednostek usuwających żelazo i mangan.

Dostępne są odżelaziacze firmy JUDO WASSERAUFBEREITUNG w pełnym asortymencie (www.judo.eu).


Odżelaziacze Tapworks

  Mocne strony urządzeń Tapworks:

 • unikalny system napowietrzania ciśnieniowego zawierający mieszacz wodno-powietrzny, kolumnę oksydacyjną i zespół ciągłego odpowietrzania
 • sprężarka bezolejowa uruchamiana tylko w trakcie poboru wody
 • wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza i manganu
 • usuwanie amoniaku i siarkowodoru poprzez napowietrzanie
 • brak chemicznych regeneratów
 • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody do płukania złoża)
 •  elektroniczne sterowanie
 •  panel z wyświetlaczem LCD
 • 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
 • funkcja „wakacji”

Karta katalogowa – nowoczesne stacje odżelaziania wody TAP960Plik do pobrania

Karta katalogowa – nowoczesne stacje odżelaziania wody TAP1047Plik do pobrania

Przewiń do góry