ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA UTLENIANIA - TECHNOLOGIA C-ION

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia C-ION jest zaawansowaną technologią utleniania za pomocą plazmy nietermicznej (ang.: NTP – non thermal plasma). NTP produkowane jest z otaczającego powietrza w wyniku elektrycznego wyładowania koronowego w komorze jonizacyjnej turbiny plazmowej. Następnie NTP reaguje z otaczającą wodą tworząc wysoce reaktywne rodniki, które powodują m.in. degradację bakterii nitkowatych, utlenianie większości związków organicznych i nieorganicznych, rozkład substancji śladowych oraz trudno rozkładalnego ChZT.

Zasadę działania C-ION przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Zasada działania C-ION

WPROWADZENIE NTP DO ZBIORNIKA

Możliwe są dwa sposoby wprowadzania plazmy nietermicznej do zbiornika. Pierwszy opiera się na włączeniu jednostki C-ION w układ rurociągów dostarczających powietrze do zbiornika (rysunek 2). Drugi na umieszczeniu jednostki C-ION bezpośrednio w zbiorniku (rysunek 3).

Rysunek 2. Wprowadzenie NTP poprzez system napowietrzania

 

Rysunek 3. Wprowadzenie NTP poprzez zanurzoną w zbiorniku turbinę

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Technologia C-ION jest ciągle badana i poszerzany jest zakres jej zastosowań. Są to m.in.:tłumienie bakterii nitkowatych w bioreaktorach z osadem czynnym,

 

 

 • usuwanie substancji śladowych (środki farmaceutyczne, pestycydy, herbicydy itd.),
 • usuwanie arsenu, żelaza, manganu, amoniaku,
 • wytrącanie metali ciężkich,
 • usuwanie trudno rozkładalnego ChZT, barwy ze ścieków,
 • usuwanie glonów ze stawów rybnych
 • dezynfekcja wody
 • itd.

Rysunek 4. Efekty stosowania technologii C-ION do tłumienia bakterii nitkowatych w bioreaktorze z osadem czynnym

 

ZALETY

 • Niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do innych procesów utleniania, np. ozonowanie
 • Nie stosuje się żadnych chemikaliów.
 • Trudno utleniające się substancje (środki farmaceutyczne, pestycydy, herbicydy, środki barwiące lub podobne) zostaną zdegradowane do łatwo rozkładalnego ChZT/BZT5
 • Nie potrzeba wstępnego przygotowania powietrza
 • Prosty i niezawodny system
 • Regulowana eksploatacja produkcji NTP
 • Łatwa modernizacja istniejących zbiorników
 • Brak odpadów procesowych (węgiel aktywny, pozostały ozon) i konieczności stosowania środków zapobiegających wybuchowi lub ograniczających emisję

Istnieje możliwość przeprowadzenia testów pilotowych w celu likwidacji bakterii nitkowatych, rozkładu substancji trudno biodegradowalnych, utleniania np. arsenu, żelaza i manganu lub współpraca w zakresie badań nad kolejnymi zastosowaniami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem!

Rysunek 5. Jednostka C-ION umieszczana w zbiorniku

Przewiń do góry