OCZYSZCZANIE ODCIEKU SPOD SKŁADOWISK METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY

Stężenia toksycznych i niebezpiecznych związków chemicznych występujące w odcieku spod składowisk przekraczają wartości dopuszczalne pozwalające na bezpośrednie odprowadzenie  do lokalnych oczyszczalni ścieków lub do wód i ziemi (Rozporządzenie Ministra z 2002 r).

Zmieniający się w ciągu roku skład chemiczny odcieku powoduje, że technologia oczyszczania musi być elastyczna, uniwersalna i mało skomplikowana.
Najbardziej ekonomicznie uzasadnionym i przyjaznym dla środowiska sposobem rozwiązania problemu jest zmniejszenie jego objętości o 75-90% za pomocą specjalnie skonstruowanych modułów membranowych i skierowanie zatężonego odcieku z powrotem na kwaterę.
Zaletą wynikającą z technologii membranowej, jest ograniczenie do minimum wstępnych procesów podczyszczenia. Odciek poddawany jest jedynie korekcie pH oraz wstępnej filtracji na złożu żwirowym. Najnowsze modele membran (moduły ST) pozwalają na rozdział cieczy o dużym ładunku organicznym.

W zależności od konfiguracji  stosowane są membrany:

  • moduły spiralne,
  • moduły dyskowe ,
  • moduły ST o ponad trzykrotnie zwiększonej powierzchni filtracji.

Oczyszczanie odcieku ze składowisk odpadów za pomocą odwróconej osmozy

MODUŁ ST

Technologia modułu rozwija się w kierunku połączenia właściwości modułow spiralnych i technologii opartej na zastosowaniu modułu z otwartym kanałem filtratu (tzn. open channel module). Badania przeprowadzone w USA dowodzą, że zastosowanie otwartego kanału w tradycyjnych modułach spiralnych eliminuje wady wynikające z ich stosowania.

Moduł ST

Przewaga nad innymi technologiami:

  • Duża gęstość upakowania
  • Zmniejszenie zjawiska foulingu
  • Proste czyszczenie
  • Wysoka efektywność
  • Łatwe w utrzymaniu

Urządzenia odwróconej osmozy dla oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów.

 


Odcieki surowe i po oczyszczeniu 

   Typowe parametry odcieków z wysypiska


Oczyszczenie odcieku ze składowkisk odpadów za pomocą odwróconej osmozy

Standardowe rozwiązania dla oczysaczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.
Urządzenia odwróconej osmozy dla oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych są dobierane w miarę możliwości w formie standardowej. Koncepcja oczyszczania oparta jest wna wieloletnim odświadczeniu w oczyszczaniu odcieków.

Poszczegółne rozwiązania dostarczone są w postaci kompletnych w pełni zautomatyzowanych układów, które wyposażone są w apartaturę kontrolno-pomiarową, sekcje prefiltracji, system czyszczący oraz elementy wysokociśnienowe (niezbędne przewody, połączenia oraz zawory).

Ponieważ w przypadku oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów mamy do czynienia ze zmiennymi wartościami przepływu i wahaniami składu chemicznego odcieków, dlatego instnieje możliwość dostosowania parametrów pracy do parametów na dopływie układu.
Poszczególne elementy układu tworzące całość są odpowiednio dobrane pod względem parametrów.

Standardowe układy instalacji R/O o wydajności 100-300m3/d l ciśnieniu roboczym max 60 bar.

Specjalnie skonstruowane membrany – moduły ST pozwalają nie tylko na długotrwałą eksploatację lecz także na zmniejszenie powierzchni zabudowy całej instalacji i możliwość montowania instalacji o wydajnościach nawet do 720m3/dobę  w kontenerach.
Pozwala to między innymi na  przewożenie instalacji i  oczyszczanie odcieków na różnych  składowiskach.
Wykonanie w wersji automatycznej lub półautomatycznej.
Możliwość wypożyczania kontenerów.


Kontenerowe oczyszczalnie odcieku składowiskowego

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków w zależności od zapotrzebowania wyposażone są w membrany do odwróconej osmozy, nanofiltracji lub ultrafiltracji.

Wykorzystywane są głownie w przypadku małych składowisk odpadów komunalnych. Odciek gromadzony jest w stawach retencyjnych lub innych zbiornikach z których kierowany jest do kontenerowej podczyszczalni odcieku składowiskowego opartej na instalacji odwróconej osmozy.

 


Instalacja oczyszczania odcieku z zastosowaniem modułów membranowych

Preparaty do czyszczenia i płukania membran

Do chemicznego czyszczenia membran oferujemy sprawdzone środki czyszczące (clenery), które są używane od wielu lat.

Środki te są specjalnie dostosowane do oferowanych przez nas membran i modułów. Działają sprawnie i oszczędnie na różnych instalacjach.

1. CLEANER AA – alkaliczny preparat do usuwania związków organicznych i mikrobioogicznych.
2. CLEANER B – kwaśny preparat do usuwania związków nieorganicznych i metali ciężkich.
3. CLEANER C – kwaśny preparat do usuwania związków żelaza.
4. ROCIDE D – biocyd chroniący membrany przed „foulingiem”.

Środki do czyszczenia membran mogą być dostarczane w pojemnikach o pojemności od 5 litrów do 1000 litrów.

Środki chemiczne do czyszczenia membran

Preparat „A”- usuwanie osadów organicznych

Preparat A jest alkalicznym środkiem czyszczącym do usuwania ogranicznych osadów z membran.

Preparat „B” – usuwanie osadów nieorganicznych.
Preparat B jest kwaśnym srodkiem czyszczącym do usuwania nieorganicznych osadów z membran.

Preparat „C” – usuwanie osadów z żelaza
Preparat C jest delikatym środkiem wyproduktowanym na bazie kwasu cytrynowego i służy do usuwania z membaran odwróconej osmozy osadów zawierających żelazo.

Biocyd ROCIDE „D” – ochrona membran przed osadami biologicznymi
Biocyd D jest produktem do ochrony urządzeń membranowych przed biologicznymi osadami. Stosowany w przypadku dłuższego zatrzymania pracy instalacji

W celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych rodzajów środków czyszczących, prosimy o kontakt.

Z przyjemnością pomożemy w rozwiązaniu problemów związanych z czyszczeniem membran. W razie potrzeby możemy wykonać czyszczenie lub dezynfekcję systemów za pomocą niezbędnych chemikaliów.

Układ czyszczenia membran

 

Przewiń do góry