KOREKTA CHEMICZNA

Dozowanie różnych preparatów do wody ma na  celu dostosowanie jej parametrów do wymogów (woda do picia, woda technologiczna itp.). Zazwyczaj realizuje się to dozując odpowiednią dawkę preparatu proporcjonalnie do natężenia przepływu wody uzupełniającej. Innym czynnikiem kontrolującym zawartość preparatu korygującego w wodzie jest ciągły pomiar jego stężenia w wodzie.

Preparaty do uzdatniania wody

Preparaty DIA PROSIM

Stanowią bazę różnorodnych produktów: inhibitory korozji, kamienia, środki dyspergujące, przeciwpienne, przeciwmrożeniowe, biocydy i środki czyszczące. Zadaniem tego rodzaju chemii jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania urządzeń i procesów przy użyciu wody przemysłowej.

Obszary zastosowania : oczyszczalnie ścieków, kotłownie, układy chłodzenia, zamknięte systemy i silniki wysokoprężne. DIA-prosim ™ podlegają przepisom REACH (CE) nr 1907/2006 i CLP (CE) nr 1272/2008 oraz posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001.

Sól tabletkowana

Stosowana do regeneracji żywic jonowymiennych (stacje zmiękczania wody dla celów grzewczych oraz chłodniczych). Białe tabletki pozbawione zapachu i zanieczyszczeń mechanicznych. Brak oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie. Dzięki odpowiednim dodatkom produkt nieulega zbryleniu. Produkt zgodny z normą PNC-84081-2. Posiada atest PZH. Dostępna w workach PE 25kg, oraz w postaci opakowań zbiorczych na Europaletach: 40 worków -1000kg.

Roztwory mineralne

JUDO JULJUL-SW, JUL-W, JUL-H, JUL-C
Stosowane dla poprawy jakości wody do picia. Dozowanie do wody pitnej zapobiega korozji elektrochemicznej i odkładania się kamienia. Dozowanie w ilości ok. 75-125 ml/m3

Przeznaczenie:
Typ SW: dla instalacji z rur ocynkowanych i wody agresywnej o twardości 10on
Typ W: dla instalacji z rur ocynkowanych i wody agresywnej o twardości 1-20on, oraz dla wody zmiękczonej
Typ W: dla instalacji mieszanych (rury ocynkowane/miedź i wody zmiękczonej
Typ H: dla stabilizacji twardości w zakresie 3-40on
Typ C: dla instalacji z rur miedzianych dla wody zmiękczonej

Uaktywnione złoża filtracyjne

C104 Żywica kationitowa o standardowym uziarnieniu i strukturze żelowej, forma wodorowa. Unikalna struktura matrycy poliakrylowej i zawartych w niej grup funkcyjnych typu karboksylowego zapewnia wysoką, użytkową pojemność chemiczną jonitu oraz bardzo dobrą kinetykę pracy.Głównym zastosowaniem jonitu jest usuwanie jonów Ca i Mg pochodzących z zasadowości wodoro- węglanowej (twardości węglanowej) wody.


A200 żywica anionitowa typu II, o standardowym uziarnieniu i strukturze żelowej. Głównym zastosowaniem A 200 są procesy demineralizacji wody. Charakteryzuje ją podwyższona odporność na substancje organiczne oraz wysoka, użytkowa pojemność wymienna, zwłaszcza w przypadku podwyŜszonego
ładunku kwasów mineralnych.


C100E żywica kationitowa o standardowym uziarnieniu i strukturze żelowej, forma sodowa. Typowym zastosowaniem są procesy zmiękczania wody w przemysłowych i domowych urządzeniach.Ze względu na stosowany w produkcji dodatkowy proces oczyszczania, C 100E może być używany w instalacjach zmiękczania wody pitnej.


A400 żywica anionitowa typu I, o standardowym uziarnieniu i strukturze żelowej. Głównym zastosowaniem A 400 są procesy demineralizacji wody i uzdatniania kondensatów. Charakteryzuje się dużą pojemnością wymienną i pozwala na uzyskanie niskich poślizgów krzemionki.


C100 żywica kationitowa o standardowym uziarnieniu i strukturze żelowej, forma sodowa. Typowym zastosowaniem jest zmiękczania wody. C 100 znajduje również zastosowanie w procesach demineralizacja wody i uzdatniania kondensatów.


A520E Selektywne usuwanie azotanów z wody pitnej.

Przewiń do góry