ARTYKUŁY

Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie ścieków oraz odcieków składowiskowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii C-MEM i odwróconej osmozy.

Problemy z oczyszczaniem odcieków składowiskowych – wprowadzenie Rozbudowa zakładów utylizacji odpadów o przetwórstwo odpadów organicznych – kompostownie, radykalnie zmieniło skład fizykochemiczny odcieków składowiskowych…

Zastosowanie technologii MOL®LIK w urządzeniach RO (funkcja ochronna)

Zastosowanie technologii MOL®LIK w urządzeniach RO (funkcja ochronna)   1. Opis technologii Katalityczny wpływ na struktury wody za pomocą technologii MOL®LIK W wodzie ciekłej występują jednocześnie w stanie równowagi „klastry” (bulk-woda) i woda molekularna…

Od osadów ściekowych do nawozów fosforowych - Proces EuPhoRe

Artykuł poświęcony termicznemu przetwarzaniu odpadów, przygotowany na potrzeby VIII Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Zakaz składowania. Wyzwania i alternatywy.” zorganizowanej w Kołobrzegu, w terminie 6-7 czerwca 2017r…

Odwrócona osmoza w modułach ST

Kolejny artykuł poświęcony tematyce odwróconej osmozy ukazał się na łamach ogólnopolskiego miesięcznika branżowego „WODOCIĄGI-KANALIZACJA” wydanie nr 9(91)/2011…

Wpływ zasolenia i temperatury odcieku składowiskowego na wydajność instalacji R/O

Poniższy artykuł umieszczony został w czasopiśmie „ENERGIA DLA PRZEMYSŁU”, wydanie styczniowe 2011. Na pracę instalacji R/O wpływ może mieć wiele czynników. W artykule przedstwaimy dwa, naszym zdaniem bardzo ważne: zasolenie oraz temperaturę…
Przewiń do góry